Nyheder

Danske privathospitaler får politisk rygstød

En ny aftale mellem Danske Regioner og privathospitalerne vil sende endnu flere patienter mod de private aktører. Hos privathospitalerne håber man, at det kan blive til ”titusinder” af nye patienter.

Alt for mange ord - alt for lidt handling

Sådan sagde min mormor altid, når hun forsøgte at få mig til at lære at strikke som barn. For hun ville ikke have, at man sprang over, hvor gærdet er lavest. Fejl skulle rettes. For trevlede man ikke op med det samme, blev resten af stykket ikke pænt. Det er indtrykket, man får af det arbejde, som Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen præsenterede den 26. juni 2017. Desværre, for udvalget havde en utrolig vigtig opgave - nemlig at sikre at færre patienter bliver tabt mellem vores siloer.

Vi skal jo passe på vores egne afdelinger

Da jeg diskuterede samarbejde, eller rettere manglen på samme mellem de offentlige afdelinger og de private klinikker og hospitaler, sagde en højt placeret chef i det danske sundhedsvæsen følgende til mig: "Vi skal jo passe på vores afdelinger".

Færre offentlige patienter på privathospital

ØKONOMI: Antallet af offentlige patienter på privathospital faldt med seks procent i 2016. Innovationsministeren vil stille krav om mere konkurrenceudsættelse hos regionerne, men vil fokusere på opgaver, som ikke udføres af privathospitalerne.

Har Region Sjælland glemt de gode erfaringer?

Kommentar til artiklen 8/ 3: » Lægemangel koster Region Sjælland flere hundrede millioner « Det er både helt faktuelt forkert og en speciel samarbejdsform, når regionen vælger at udlægge deres samarbejde med private som en udgift, de kunne have undgået. Regionen har igennem flere år gået forrest i samarbejdet med private.