Genoptrænings-garanti: Ældresagen kræver kontrol med private udbydere

Bragt på altinget.dk 27. oktober 2017

Regeringen høster generelt ros for sit privatiserings-udspil, der blandt andet skal sikre, at patienter kan vælge en privat udbyder af genoptræning, hvis ventetiden overstiger syv dage.

Men der er også advarsler til regeringen, når forslaget skal føres ud i livet. Advarslerne er primært rettet mod, at det bliver en vigtig, men svær opgave at holde øje med kvaliteten hos de private udbydere spredt ud på 98 kommuner.

Hos Ældresagen har man i årevis presset på for at få barberet ventetiden til genoptræning ned. Olav Felbo, der er Ældresagens talsmand på området, efterspørger en offentlig instans.

”Der er nødt til at være en form for kontrol og blåstempling af de private leverandører. Patienterne skal have en sikkerhed for, at udbyderen har kompetencen til at levere den rigtige genoptræning til den konkrete patient. Og der skal være en løbende kontrol af kvaliteten,” siger Olav Felby, der også ønsker en konkurssikring af de private udbydere, som man har set på andre udliciteringsområder.

I Ældresagen har man ikke lagt sig fast på om godkendelses- og kontrolopgaven skal ligge hos kommunerne selv eller hos en statslig myndighed.

Vigtigt at løse ventetidsproblem
Hos Danske Patienter roser man også den kommende genoptræningsgaranti. For langt de fleste patienter er det i sig selv en stor kvalitet, at man kommer tidligt i gang med at genoptræne, forklarer Danske Patienters Vicedirektør, Annette Wandel.

Men en hurtig start er kun et af flere kvalitetsparametre, understreger hun samtidig. Hun peger på, at Rigsrevisionen i 2016 kom med en hård kritik af gentræningen af hjerneskadede.

”Allerede i dag er der problemer med en svingende kvalitet i de genoptræningstilbud, der leveres rundt i landet. En genoptræningsgaranti kan afhjælpe ventetidsproblemet, men sikrer ikke af sig selv, at den faglige kvalitet bliver bedre,” siger Annette Wandel. Hun er især er bekymret for de patienter, der har komplekse genoptræningsbehov, hvor der i flere år har været problemer med kvaliteten.

Hjernesagen, der repræsenterer hjerneskadede betegner da også regeringens udspil som en halv løsning.

”Vi ved for eksempel, at der er alt for stor forskel på, hvordan man genoptrænes og behandles fra kommune til kommune. Men det viser jo dermed også, at vi har fået lavet et alt for sårbart system. Og den udfordring er ikke løst ved, at man så bare giver lov til, at vi kan søge et andet sted hen, når vi skal behandles,” siger direktør i hjernesagen Lise Beha Erichsen.

Patienter skal hjælpes til valg
Danske Fysioterapeuter er fagforeningen for en stor del af det personale, der udfører genoptræningen. Foreningens formand, Tina Lambrecht, forudser en stor udfordring med at hjælpe patienterne til at finde den udbyder, der kan levere netop den genoptræning, der er brug for.

”Nogle af disse borgere er ramt af en hjerneblødning eller andet, som hæmmer deres evne til at navigere mellem forskellige behandlingstilbud. Derfor skal patienterne sikres let adgang og hjælp til at beslutte sig,” siger Tina Lambrecht.

Regeringen lægger op til, at genoptræningens-garantien skal indrettes på samme måde som sygehusenes 30 dages behandlingsgaranti. Her skal privathospitalerne have været godkendt af regionerne og arbejde ud fra en række aftale priser og retningslinjer. Hvor stor lighed, der bliver mellem de to ordninger, fremgår dog ikke af udspillet.

Forslag: Se på privathospitalerne
Ifølge Sundhed Danmark, der er talerør for privathospitalerne og andre sundhedsoperatører, ligger det lige for, at regeringen vælger en model, der er er identisk med sygehusmodellen.

”På den måde vil kommunen kunne give borgen en liste med leverandører, som er godkendt, og som har en aftale med kommunerne,” siger Jesper Luthman, fra Sundhed Danmark, der også repræsenterer leverandører, som Falck Healthcare.

Hos Danske Fysioterapeuter håber man ikke, at regeringens garanti fører til at dårligere løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne.

”Det skal foregå på en måde, så der ikke kommer til at foregå løndumping ved at udlicitere til private, og så det ikke bliver en spareøvelse for kommunerne,” siger formanden på foreningens hjemmeside.