Sundhed Danmark repræsenterer det sammenhængende sundhedsvæsen


Foreningen af danske sundhedsvirksomheder – Sundhed Danmark, vil kombinere og koordinere både de behandlende og de forebyggende sundhedsfremmende virksomheder og give dem én og samme stemme.

Foreningen skal:

  • Sikre, at private aktører på sundhedsområdet bliver en mere integreret del af et samlet sundhedsvæsen ved et tæt offentligt-privat samarbejde på tværs af alle niveauer.
  • Fremme lovgivning, rammevilkår og initiativer der forbedrer mulighederne for at drive virksomhed, skal sikre dialog og samarbejde med beslutningstagere, offentlige myndigheder og andre interessenter og skal synliggøre foreningens interesser i forhold til pressen og øvrige medier.
  • Forhandle ydelser og vilkår på medlemmernes vegne i centrale forhandlinger med Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
  • Derudover, efter aftale med medlemmerne, indgå aftaler om fællesindkøb til branchen.

Nedenfor kan du læse lidt mere om de fire indsatsområder og de tværgående politiske emner. Vi ser frem til at diskutere dem mere med jer - og sammen med jer føre dem ud i livet.