Medlemmerne - rådgivning og tilbud


Sundhed Danmark giver 1:1 rådgivning til medlemmerne. Vi skal være i kontakt med alle medlemmer for at kunne rådgive og sparre, samt være bindeleddet til offentlige instanser, når det er nødvendigt.

Vi sikrer branchenære kurser – eksempelvis med fokus på LPR og kvalitet.

Vi udarbejder branchestatistik og kvalitetsdata, der stilles til rådighed - bl.a. igennem en årlig medlemsundersøgelse. Her undersøges bl.a. omsætning og personalesammensætningen i branchen men ligeledes aktuelle emner som bæredygtighed. Herunder indgår desuden den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP).