Medlemmerne - rådgivning og tilbud


Sundhed Danmark giver 1:1 rådgivning til medlemmerne. Vi skal være i kontakt med alle medlemmer for at kunne rådgive og sparre, herunder være bindeleddet til offentlige instanser, når det er nødvendigt.

Vi sikrer branchenære kurser – bl.a. med fokus på LPR/UTH/akkreditering og afholder to årlige fyraftensmøder med relevante emner.

Vi viser patient- og brugertilfredsheden hos medlemmerne. Bl.a. ved at sikre, at LUP gennemføres hos alle. Vi arbejder for, at nye områder inkluderes. Og vi bruger aktivt resultaterne til at fortælle den positive historie om vores tilfredse patienter.

Vi skal vokse i antallet af medlemmer, hvor kontingentindtægterne skal stige min. 2% årligt, og vi skal repræsentere medlemmer svarende til mindst 85% af hospitalsbranchens samlede omsætning.

Vi stiller branchestatistik og kvalitetsdata til rådighed - bl.a. igennem årlig statistik om hospitalsbranchen.