Nationale samarbejder og aftaler


Sundhed Danmark har siden 2011 forhandlet aftalen om Det Udvidede Frie Sygehusvalg (DUF) på de private hospitaler og klinikkers vegne. 

Aftalen forhandles hver 2. år med fokus på takster, implementering og politisk udvikling. I dette arbejde inddrages alle Sundhed Danmarks medlemmer grundigt og rettidigt.