Nationale samarbejder og aftaler


Sundhed Danmark sikrer en god implementering af aftalen om Det Udvidede Frie Sygehusvalg (DUF) fra 2015, hvor der skal være et fokus på takster og brug af aftalen og på alle elementerne i den politiske aftale

Vi skal derudover forberede og gennemføre forhandlingen af den nye to-årige aftale, der skal indgås i 2017, hvor medlemmer inddrages grundigt og rettidigt.

Som et nyt område skal Sundhed Danmark i løbet af perioden indgå en samarbejdsaftale om det sammenhængende patientforløb, hvor vi konkret skal afprøve et tværgående patientforløb sammen med en kommune, et lægehus og et sygehus.