De tværgående politiske emner


Implementering af ventetidsgarantierne
Fra 1. oktober 2016 træder garantierne på hhv. 30 dage for udredning og 30 dage for behandling i kraft. Det stiller store krav til både regionerne og os. Vi har fokuseret på emner som patientbreve sammen med Ministeren og Danske patienter - her og videreudviklingen af den nye side til sygehusvalg, der træder i kraft også per 1. oktober. Det er fortsat et meget vigtigt emne for foreningen.

Videreudvikling af specialeplanen
I dag skaber specialeplanen en skævvridning af sundhedsvæsenet, hvor for mange patienter ikke kan blive behandlet hos os udelukkende fordi, at Sundhedsstyrelsen ikke tæller vores private patienter med i tildelingen af godkendelser. Og dermed har patienterne ikke et frit valg - selvom vi både har kompetencerne og kapaciteten. Det er fortsat en emne, der arbejdes med - dog med en langt større lydhørhed efter regeringsskiftet.

Bedre sammenhængende sundhedsvæsen
Emnet forener medlemmernes ambition om at indgå som integreret partner i sundhedsvæsenet bredt, den generelle udfordring med patienter og borgere, der tabes mellem 'siloerne' og vores arbejde med at vise, at private virksomheder kan sikre et samarbejde, hvor den ene hånd er klar til at tage imod, når en anden slipper.

Fuld integration i de offentlige it-systemer
Når branchen behandler så mange patienter - 129.000 i 2015, for det offentlige sygehusvæsen, og endnu flere patienter via forsikringsselskaber og egenbetalere, har mange kontakter til borgere og patienter i lægehuse og i kommuner, så bliver udfordringen med ikke at kunne se og tale med de offentlige systemer et kritisk spørgsmål. For os som branche - men i endnu højere grad for patientsikkerheden. Der er en god dialog om emner som Digital Post, intergration til Sundhedsjournalen på sundhed.dk og koblingen til regionernes systemer.

Regionale samarbejdsmodeller til inspiration
Der har været en klar bevægelse mod flere regionale aftaler - specielt igennem udbud. Men der opleves en frustration over, at pris ender med at være eneste konkurrenceparameter og primært gennem udbud. Vi skal arbejde for at vise, at vi først skal tale problemet igennem sammen - derefter finde modellen, der passer. Nogen gange er det DUF, der løser det bedst og billigst og andre gange er det udbud. Men måske er der helt andre former, der kunne komme i spil.

Lighed og lige vilkår
Der er fortsat udforinger med, at priser og prissammenligning er helt ugennemskueligt. Det er på alle områder fra sygehussektoren over almen praksis til ydelserne i kommunen. Vi oplever, at vi konkurrerer med en ukendt pris i det offentlige, hvor de ikke samtidig skal byde på opgaven, de selv sætter i udbud. Når en almen praksis er i udbud, kan udbuddet annulleres i samme øjeblik, at en praktiserende læger byder sig til - selvom han/hun ikke tager praksis. Så er det forfra med udbuddet. Godt samarbejde kræver lige vilkår.

Fokus på kommunal- og regionsvalg 2017
Rigtig meget af det praktiske samarbejde for vores branche ligger i regioner og kommuner. Derfor er de mange indvalgte vigtige partnere. Og når så mange skal vælges og genvælges, skal vi som forening være der for at hjælpe og bygge relationer, der holder på den lange bane. Derfor vil vi indgå i samarbejder med partierne op til, under og efter valgene.