KONTAKT EN PATIENTVEJLEDER


Har du spørgsmål omkring dine rettigheder og muligheder som patient eller pårørende?
Det kan være svært at finde rundt i sine muligheder og rettigheder som patient. Patientkontorerne i regionerne har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder, herunder om adgangen til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg, ventetider m.v. og om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Derfor findes der i hver region patientvejledere, der kan rådgive og vejlede dig, hvis du har brug for hjælp.

Find dit regionale patientkontor her.

Det er altid de regionale patientkontorer eller afdelinger, der giver accept til, at du kan blive behandlet et sted med kortere ventetid, for eksempel på et privathospital.

Sundhed Danmarks patientvejleder
I Sundhed Danmark kan vi også vejlede og rådgive dig i forhold til, hvordan du opnår den hurtigst mulige behandling. Måske er du i tvivl om, og hvordan du kan komme på privathospital, og du har svært ved selv at få systemet i tale.

Du kan sende hende en mail på patientvejleder@sundheddanmark.nu

Bemærk, at Sundhed Danmark udelukkende giver vejledning og rådgivning i forhold til din sag. I sidste ende er det altid de regionale patientkontorer, der giver accept til, at du kan blive behandlet et sted med kortere ventetid.