Hvordan kan du klage?


Her kan du læse mere om sikkerheden for dig som patient, når du vælger at lade dig undersøge eller behandle på at privathospital i Danmark.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der behandler klager fra patienter. Her kan du klage over:

  • Den sundhedsfaglige behandling, du har fået
  • Brud på dine rettigheder som patient

Selve klagen skal du sende til os fra hjemmesiden borger.dk ved at logge på med NemID.

Du kan klage over en sundhedsfaglig virksomhed, hvis du mener, at der har været svigt i behandlingen. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter blandt andet undersøgelse, behandling, genoptræning, pleje, information om og samtykke til behandling, aktindsigt i patientjournaler m.v. og sundhedspersonernes tavshedspligt og udfærdigelse af erklæringer.

  • Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør klager rettet mod en sygehusafdeling, klinik eller lignende.
  • Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der afgør klager rettet mod konkrete sundhedspersoner. 

 

De private sundhedstilbud

Først og fremmest er det vigtigt at vide, at alle sundhedsvirksomheder arbejder meget alvorligt med patientsikkerhed og -tilfredshed. Hver dag arbejder vi for patientforløb, hvor den enkelte patient er i centrum, og har en god oplevelse hver gang.

De årlige, offentlige Landsdækkende Undersøgelser for Patientoplevelser viser faktisk, at flere patienter forlader et privathospital med et virkelig godt samlet indtryk, end på de offentlige sygehuse. Se den samlede rapport her.