Debat: Digitalisering af sundhedsvæsenet skal op i gear

Jyllands-Posten 7. december 2017 Sektion 1 (1. Sektion) Side 19 (Debat)

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv, Peter Huntley, direktør i Medicoindustrie, Thomas Kiær, formand for Sundhed Danmark, Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen

Det danske sundhedsvæsen står over for et stort skifte. Fremover bliver vi flere med kroniske sygdomme, flere med mere end én sygdom og flere ældre. Det kræver en omstilling af sundhedsvæsenet med behov for langt bedre forebyggelse og flere skræddersyede tilbud til borgerne.

Digitale løsninger er en meget konkret måde at realisere visionen om at behandle det hele menneske og ikke bare patienten på. Det er ikke teknisk eller fjernt.

Det handler for eksempel om borgeren, der rutinemæssigt scanner sit modermærke med sin smartphone og booker en tid hos lægen, hvor modermærket scannes igen og sammenkøres med den nyeste cancerforskning og patientens genetiske profil.

Lægen kan på stedet fastslå et præcist risikoscenarie for patienten, og den genetiske profil sikrer, at patienten får den medicin og den dosis, som giver mest effektiv behandling.

Vi kan allerede disse ting, men som samfund er vi ikke godt nok med.

Flere undersøgelser viser, at mens vi i Danmark har været førende på den første bølge af digitalisering af for eksempel arbejdsgange og serviceydelser, så har vi endnu ikke fanget den anden bølge, hvor man bruger de nyeste digitale løsninger til diagnosticering og behandling.

Det er en skam for både patienter, sundhedspersonale, private virksomheder og statskassen. Det er på tide at ændre tingenes tilstand.

Digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen skal op i et højere gear. Vi har allerede et solidt fundament af innovative løsninger, som forbedrer hverdagen for hundredtusindvis af patienter, men vi skal bygge de nødvendige etager ovenpå. Den erkendelse er baggrunden for, at over hundrede centrale politikere, embedsmænd, eksperter, patientrepræsentanter, faglige organisationer og private virksomheder 7/ 12 mødes til Sundhedspolitisk topmøde 2017 i Børsen i København, hvor vi skal komme tættere på at få det digitale sundhedsvæsen til at lykkes.

Vi taler ikke om science fiction, men om håndgribelige, moderne løsninger, som giver sundhedspersonalet mere tid sammen med patienterne, og som giver patienterne bedre og mere innovative behandlinger.

Hospitalerne arbejder allerede med kamerapiller som alternativ til kikkertundersøgelser, droner leverer blodprøver, og supercomputere med såkaldt kunstig intelligens kan kondensere enorme mængder sundhedsviden på sekunder.

God brug af teknologi kan flytte dele af behandlingen ud fra hospitalerne, så flere patienter slipper for at være fuldtidsbeskæftigede som patienter, og øget brug af teknologi kan hjælpe til tidligere og bedre opsporing af alvorlige sygdomme.

Og det er afgørende for både forebyggelse og behandling, at data deles, indsamles og bruges i mødet med borgeren og patienten, hvor ulogiske siloer ikke må begrænse os.

Det forudsætter bedre adgang til og anvendelse af sundhedsdata. Danmark er allerede langt med at koble mangeartede data og registre og har på det grundlag skabt banebrydende dansk sundhedsforskning.

For eksempel er arveligheden af brystkræft, leukæmi og skizofreni kortlagt ved hjælp af danske registre.
Viden om lægemidlers sikkerhed for gravide stammer i stor udstrækning fra dansk registerforskning.

Når de gode løsninger skal forankres på hospitaler, hos praktiserende læger og hos kommunale sundhedstilbud som hjemmesygeplejersker, kræver det også investeringer.

Og det kræver bedre samarbejde mellem de store offentlige systemer og de mange private sundhedsvirksomheder.
Danske Regioner har foreslået et investeringsprogram på 4 mia. kr., som skal indføre ny teknologi i sundhedsvæsenet.

I fællesskab opfordrer vi private og offentlige spillere til at deltage.

Sygdom kan ramme os alle, så investeringen i ny sundhedsteknologi og bedre brug af data er en investering i fremtiden.

God brug af teknologi kan flytte dele af behandlingen ud fra hospitalerne, så flere patienter slipper for at være fuldtidsbeskæftigede som patienter, og øget brug af teknologi kan hjælpe til tidligere og bedre opsporing af alvorlige sygdomme.