Debat: Lad os få et nationalt psykiatriråd, så vi kan genopbygge tilliden til psykiatrien

Kristeligt Dagblad 27.9.18

MED UDSPILLET "Vi løfter i fællesskab" har regeringen sat fingeren på et meget ømt punkt! Et ømt punkt for særligt de mange patienter og pårørende til patienter, der har mødt det psykiatriske område. Men ligeledes for de mange ansatte hos både offentlige og privatehospitaler og bosteder, der arbejder med området. Alle er vist enige i, at der er brug for handling.

Det har været afgørende, at der er blevet erkendt, at der skulle gøres noget. Men nu er det ligeledes afgørende, at der erkendes, at kun ved at inddrage alle de mange offentlige, private og civilsamfundsaktører, der arbejder på området, kan der realistisk gøres en forskel. Hos de private sundhedsaktører er vi klar til at tage handsken op.

Regeringens udspil har mange gode dele. Konkret er vi meget tilfredse med, at der sættes fokus på bedre brug af den private kapacitet i forhold til udrednings- og behandlingsgarantierne, at der åbnes for en mulighed for, at private sundhedsaktører også skal kunne behandle retspsykiatriske patienter, og med regeringens insisterende opråb om bedre sammenhænge mellem regioner og kommuner og mellem psykiatrien, socialpsykiatrien, uddannelsesområdet og politiet med en lang række gode forslag.

BEDRE SAMMENHÆNG i borgerens behandlingsforløb - men hvad med økonomien? Vi er helt enige i, at alle borgere skal inddrages, når de flyttes rundt i psykiatrien. Og der skal være langt større koordinering - på tværs af private og offentlige, når ansvaret skifter hænder. Vi ser det som en vigtig forpligtelse for os, at det arbejde understøttes af alle aktørerne.

Men desværre spiller pengene en stor rolle, når tingene ikke fungerer. Der er alt for meget kassetænkning. Derfor bør økonomien over for denne gruppe af udsatte borgere centraliseres meget mere og sættes mere fri.

PSYKIATRIEN SKAL SELVSTÆNDIGT på finansloven. Og for at sikre en mere effektiv og transparent behandling skal de offentlige penge følge den enkelte borger i behandlingen hos offentlige og private - der skal være gennemsigtige budgetter på alle niveauer.

Der ligger nu et godt grundlag for den videre vej med forbedringerne af psykiatrien. Udspillet fokuserer - ligesom de private - på behovet for mere forskning. Men lad os sikre os, at viden bliver diskuteret og kommer ud til gavn for patienterne.

Vi vil derfor gerne konkret foreslå, at der også etableres et nationalt psykiatriråd med direkte reference til sundhedsministeren og socialministeren.

I rådet skal der være repræsentanter fra psykiatribrugernes ngo'er (borgere og pårørende), sundhedspersonale (læger, sygeplejersker), kommuner, regioner, private aktører og relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Rådet skal udgive en årlig rapport med status og anbefalinger og løbende komme med anbefalinger til indsatsen inden for psykisk sygdom.

På den måde sikrer vi os, at arbejdet ikke slutter, men begynder med dette udspil, til gavn for denne gruppe af udsatte borgere.