Gode takter i nyt psykiatriudspil

Sundhed Danmark vil gerne rose Regeringen for en række gode forslag i psykiatriplanen, der rammer rigtig godt inden for skiven. Det er store og svære spørgsmål der tages alvorligt, og der har i processen været plads til at byde ind med løsninger og erfaringer. Konkret er vi meget tilfredse med, at der sættes fokus på bedre brug af den private kapacitet – ift. udrednings- og behandlingsgarantierne, at der åbnes for en mulighed for, at vi også skal kunne behandle retspsykiatriske patienter og et insisterende opråb om bedre sammenhænge mellem regioner og kommuner og mellem psykiatrien, socialpsykiatrien, uddannelsesområdet og politiet med en lang række gode forslag.

Især er vi særligt positive overfor følgende tre områder, hvor de private sundhedsaktører er klar til at tage handsken op.

Mere personale skal vælge psykiatrien til og skal fastholdes
Regeringen foreslår, at der sættes fokus på, at personalets kompetencer styrkes og bruges bedre. Det er vi helt enige i. Vi kan se gode muligheder i at bruge private til at se på løsninger i at gøre området langt mere eftertragtet på alle uddannelsesniveauer. Der er nemlig brug for flere hænder i psykiatrien. En samlet uddannelsesplan for alle faggrupper inden for området bør sikre, at optaget er stort nok. At der er kommer langt flere berøringsflader undervejs i uddannelserne, så flere vælger psykiatrien til som speciale eller arbejdsområde. Og der skal ses på løsninger for opgaveglidninger mellem faggrupper. Præcist som forslaget også fremhæver. Og der skal i regioner og kommuner være fastholdelsesstrategier for personalet – og de skal være lavet i tæt samarbejde med de private aktører.

Kapacitet er et problem – og nye læsninger og mere samarbejde er vejen frem
De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling. Vi ser rigtig gode takter i udspillet ift. bl.a. ift. at styrke de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien. Som private aktærer, der også har mange af borgerne boende – og dermed skal håndtere mange af de, som vi tit oplever det, for tidlige udskrivninger, så skal det sikres, at private også kan trække på ydelserne herfra. Men det er en ”her-og-nu”-indsats. Der bør også ses kommunale akut-klinikker, hvor alle borgere skal have ret til at søge psykiatrisk konsultation uden om sin praktiserende læge. Derfor skal der i alle kommuner være et tilbud – offentligt eller privat, hvor borgeren kan henvende sig. Her skal der kunne foretages den indledende screening, og et indledende forløb skal vurderes.

Bedre sammenhæng i borgerens behandlingsforløb – men hvad med økonomien?
Der er foreslået en række forslag, der rammer rigtig godt inden for skiven! Vi er helt enige i, at alle borgere skal inddrages, når de flyttes rundt. Og der skal være langt større koordinering – på tværs af private og offentlige, når ansvaret skifter hænder. Vi ser det som en vigtig forpligtigelse for os, at det arbejde understøttes af alle aktørerne.
Men desværre spiller pengene en stor rolle, når tingene ikke fungerer. Der er alt for meget kassetænkning. Derfor bør økonomien overfor denne gruppe af udsatte borgere centraliseres meget mere og sætte mere fri. Psykiatrien skal selvstændigt på finansloven. Og for at sikre en mere effektiv og transparent behandling skal de offentlige penge følge den enkelte borger i behandlingen hos offentlige og private – der skal være gennemsigtige budgetter på alle niveauer.