Hørehæmmede snydes for garanti

Debatindlæg jp.dk 

Omkring 800.000 danskere skønnes at have nedsat hørelse, men kun godt 300.000 bruger høreapparater. Selv om det at være hørehæmmet er en af de helt store folkesygdomme, hører det ikke under behandlingsgarantien. Skal du opereres i knæet eller udredes for demens, har du som patient en behandlings og udredningsgaranti på 30 dage. Dvs. at kan det offentlige ikke give dig en tid inden for de 30 dage, kan du vælge at gå til et privat hospital og blive udredt eller behandlet.

Som patient begynder din rejse hos en ørelæge, der skal vurdere, om der er noget galt. Herefter kan rejsen gå til et offentligt hospital. Her får du udleveret det rigtige høreapparat og får hjælp til at tilpasse det.

Du får det vedligeholdt og udskiftet, hvis det går i stykker. Men her er ventetiden ualmindelig lang. Du kan også bruge en privat klinik med et tilskud, men her skal du muligvis selv betale for en difference i prisen for høreapparat, service m.m. Dog er ventetiden kortere.

Men hvorfor denne forskel? Når vi på så mange andre områder har en garanti for ventetiden på sygehusene, hvorfor så ikke når det handler om hørenedsættelse? Hvorfor ikke bruge de aftaler, der allerede ligger og bliver brugt af over 100.000 danskere hvert år – det udvidede frie sygehusvalg.

Lad os give de hørehæmmede gennemsigtighed og garanti – så hvis det offentlige ikke kan behandle den hørehæmmede inden for 30 dage, kan patienten gå til et privathospital eller -klinik, der har fast aftale med Danske Regioner om både pris og kvalitet. Lad os få høreområdet ind under det udvidede frie sygehusvalg, så vi kan få ventelisterne ned og få skabt en positiv helhedsoplevelse for de tusindvis af hørehæmmede, der lige nu venter på behandling.