JP: Region Midtjylland brugte færre penge på private hospitaler

JP Aarhus 20. juni 2018 Sektion 8 (JP Aarhus) Side 6 (Aarhus)

Udgifterne til syge midtjyder, der blev sendt på privathospitaler, faldt i 2017.

Sidste år brugte Region Midtjylland 15 mio. kr. mindre end i 2016 på at behandle patienter med ondt i kroppen på private hospitaler. På det somatiske område faldt forbruget af ydelser på privatehospitaler i 2017 til 100 mio. kr. På det psykiatriske område var forbruget af psykiatrisk aktivitet på privathospitaler sidste år på 0,8 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 0,6 mio. kr. sammenlignet med forbruget i 2016.

Formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen (S), kalder udviklingen positiv.

»Pengene er ikke sparet, men det betyder, at der er flere patienter, som er blevet behandlet i regionens regi. Jo flere penge vi bruger på privathospitaler, jo færre penge kan vi bruge på vores egne hospitaler. Der er kun én kasse at tage pengene fra,« siger Henrik Gottlieb Hansen.

Ifølge Region Midtjylland skyldes nedgangen i brugen af privathospitaler på det somatiske område, at der er sket et fald i aktiviteten inden for de områder, hvor budgetansvaret er decentraliseret.

Det betyder, at de enkelte hospitaler har fået budgetansvaret for behandlinger inden for nogle afgrænsede områder. Eksempelvis har regionens hospitaler fået budgetansvaret for områderne kirurgi og MR-, CT-og ultralydsscanninger. Det er netop på området for såkaldt billeddiagnostik samt ortopædkirurgi, at Region Midtjyllands samlede brug af ydelser fra de private hospitaler er faldet allermest, viser en oversigt fra regionen.

»Det viser, at vi selv har fået kapacitet til at behandle flere patienter, og dermed er det naturligt, at vi udnytter vores eget personale og udstyr bedst muligt,« siger Henrik Gottlieb Hansen.


Bekymrede privathospitaler

I privathospitalernes brancheorganisation, Sundhed Danmark, undrer branchedirektør Jesper Danneris Luthman sig.

»Udviklingen har selvfølgelig den konsekvens, at der er private virksomheder, som ikke har den omsætning længere.

Det kan det offentlige sundhedssystem selvfølgelig være ligeglad med, men spørgsmålet er, om patienterne bliver behandlet til tiden.

Udfordringen er, at det er uvist, og det skal man tage ret alvorligt« siger Jesper Danneris Luthman, som henviser til, at nogle patienter ifølge Sundhed Danmark kan have svært ved at forstå, hvilke muligheder der er for behandling på privathospitalerne.

»Vi kan se, at op mod 11 pct. af de patienter, som bliver tilbudt et udredningsforløb, ikke svarer på brevene, hvor der bl. a. er et tilbud om at komme til os. Derfor har vi bedt Region Midtjylland om at undersøge, om patienterne forstår brevene,« siger Jesper Danneris Luthman.

Inden for andre specialer har Region Midtjylland omvendt haft mere brug for ekstern hjælp i 2017 end forventet i budgetterne. Det gælder bl. a. inden for smertebehandling, urinvejskirurgi, hudsygdomme og plastikkirurgi, hvor der i perioden 2015-2017 eksempelvis har været en stigning i antallet af henvisninger til udredning og behandling på privathospitaler.

Politikerne i Region Midtjylland har i budgettet for 2018 afsat 2 mio. kr. ekstra til smerteområdet, og regionen forventer derfor på sigt et fald i ventetider på de offentlige hospitaler. I dag er der to regionale tilbud på smerteområdet for patienter, der oplever kroniske, ikkekræftrelaterede smerter. De to behandlingstilbud til denne patientgruppe er Smerte-og hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital med en ventetid pt. på fem uger og Smerteklinikken i Silkeborg, hvor ventetiden på nuværende tidspunkt er 78 uger.