Mette Nord bliver ny sekretariatschef i Sundhed Danmark

Mette Nord er af en enig bestyrelse blevet ansat som sekretariatschef i Sundhed Danmark – brancheforeningen for danske sundhedsvirksomheder. Mette er blevet rekrutteret internt i foreningen, hvor hun de sidste 2 år har været ansat som politisk konsulent. Hun kender derfor arbejdet og foreningens medlemmer allerede.

'Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et stærkt sekretariat og være med til at sikre, at Sundhed Danmarks medlemmer bliver en endnu stærkere del af den danske sundhedssektor. Særligt det politiske fokus på det nære sundhedsvæsen og lighed i sundhed, vil jeg have fokus på. Dette ved at styrke patientrettighederne og tænke i nye samarbejdsmuligheder mellem offentlige og private aktører, tæt på patienterne’, siger Mette Nord.

Henrik Bom, formand for Sundhed Danmark udtaler om ansættelsen: "Bestyrelsen i Sundhed Danmark glæder os til et fortsat tæt samarbejde med Mette Nord. Hun har med stor ihærdighed løftet store opgaver i sin tid i foreningens sekretariat, og hendes overblik er imponerende. Vi ser frem til en spændende tid med faglige og digitale udfordringer, som Mette vil mestre på fineste vis."

Mette Nord er 31 år og var inden ansættelsen i Sundhed Danmark konsulent hos kommunikationsbureauet Holm Kommunikation.

Sundhed Danmark repræsenterer privathospitaler og -klinikker, behandlingssteder og bo- og opholdssteder, som både udreder og behandler forsikrings- og offentlig betalte patienter, samt egenbetalere i både kommunalt og regionalt regi.