Har du oplevet problemer med din udredning eller behandling?


Sundhed Danmark får desværre mange kedelige historier ind via vores patientvejleder. Vi prøver at hjælpe, hvor vi kan. 

Derfor vil vi meget gerne høre om DINE problemer. Sundhed Danmark har aftalt med Sundhedsministeriet og Danske Regioner, at vi bringer jeres historier videre. For vil skal sikre, at vi retter fejlene, så de ike gentager sig.

Men det er vigtigt, at vi har de konkrete historier. Derfor skal du sende dem til os. Det kan være breve, mails eller andet, du har fået. Husk at strege alle personfølsomme oplysninger over, inden du sender.

Send dem til patienthistorier@sundheddanmark.nu

De kan dreje sig om mange forskellige ting - for de er altid personlige. Men vi kan se, at de fordeleler sig på nogle kategorier:

  • Manglende mundtlig eller skriftlig information om dine rettigheder

Alle patienter indkaldes via et brev - digital post eller ved et fysisk brev. Her angives de oplysninger, du skal bruge for at komme igang med din udredning eller behandling. Nedenfor kan du se, hvornår du har ret til at besøge et privathospital. Det skal stå i dit brev, hvis du kan det. Tjek dit brev - og er det forkert. Eller har du fået noget andet at vide, så send til os!

  • Manglende angivelse af, hvad du skal gøre, når du kan bruge et privat tilbud

Der skal stå klart, hvor du skal henvende dig for at få et tilbud om at skifte ud til et privat tilbud. Ligesom de skal rådgive dig om, hvilke klinikker og hospitaler i hele landet, du kan bruge. Hvis du ike har fået den information, så skriv til os!

  • Direkte forkert formidling af de generelle regler

Vi ser desværre patienter, der får at vide, at ikke er et privat tilbud til det, de fejler. Eller alle mulige andre forklaringer på, hvorfor de har bedst af blive på ventelisten. Hvis du føler, at du ikke har fået den rigtige rådgivning, så skriv til os!