Tal og analyse


Branchestatistik 2021 (Oktober 2022)

Sundhed Danmark har udarbejdet en medlemsundersøgelse for 2021 med formålet om at give et indblik i de private sundhedsvirksomheders arbejde i det danske sundhedsvæsen. Rapporten er udarbejdet for at skabe en større gennemsigtighed i og omkring den private branche, der i dag dækker omkring 1,5 % af det samlede sundhedsvæsen. Resultaterne er primært baseret på en medlemsundersøgelse med tilbagemeldingerne fra 15 ud af Sundhed Danmarks på daværende tidspunkt 24 medlemsvirksomheder, derudover inkluderes resultater for den samlede branche baseret på oplysninger fra Danske Regioner.

Branchestatistik 2020 (Juli 2022)

Sundhed Danmark har udarbejdet en medlemsundersøgelse for 2020 med det formål at give et indblik i de private sundhedsvirksomheders arbejde i det danske sundhedsvæsen. Rapporten er udarbejdet for at skabe en større gennemsigtighed i og omkring den private branche, der i dag dækker omkring 1% af det samlede sundhedsvæsen. Resultaterne er primært baseret på en medlemsundersøgelse med tilbagemeldingerne fra 16 ud af Sundhed Danmarks på daværende tidspunkt 23 medlemsvirksomheder, derudover inkluderes resultater for den samlede branche baseret på oplysninger fra Danske Regioner. 

Det sammenhængende sundhedsvæsen (Januar 2017)

Der bruges omkring 150 mia. kr. årligt på at drive det danske sundhedsvæsen og 9 ud af 10 danske borgere er årligt i kontakt med sundhedsvæsenet (Sundheds- og Ældreministeriet, 2015). Der er stigende efterspørgsel på sundhedsydelser i Danmark og en befolkning, som både bliver flere, ældre og har flere sygdomme samtidig. Det danske sundhedsvæsen er derfor en stor udgift i den offentlige sektor, hvorfor sundhedsøkonomi og at skaffe mere sundhed under stadig stigende sundhedsudgifter er et fokuspunkt for politikere og andre interessenter.

Branchestatistik 2015 (December 2016)

I efteråret 2016 har Sundhed Danmark gennemført en undersøgelse, hvis formål er at give en bredere viden om de danske sundhedsvirksomheder med særligt fokus på privathospitalerne i Danmark. Sundhed Danmark har spurgt samtlige 22 medlemsvirksomheder i foreningen, der arbejder på området. Her har 20 ud af 22 besvaret spørgeskemaet, hvilket er en svarprocent på over 90 pct.

Notat om geografiske patientcentre (november 2015)

Når de nye patientgarantier bliver en realitet i løbet af 2016, er der nogle afgørende spørgsmål, som vi er nødt til at stille os selv. For hvordan sikrer vi, at patienter får udredning og behandling til tiden – uanset hvor i landet de bor, og hvad de så end fejler?