ANDRE


Positive erfaringer med private leverandører på det regionale sundhedsområde (Oktober 2015, Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde)

Erfaringer med at sende specifikke områder i udbud hos private leverandører er overvejende positive. Der kan være ressourcer at spare for regionerne, når de sender sundhedsydelser i udbud. Rapporten beskriver erfaringer med at anvende private leverandører via udbud på det regionale sundhedsområde. Erfaringerne på de fem sundhedsområder er overvejende er positive, men succesen bl.a. afhænger af, at der er en tæt og åben dialog mellem regionen og leverandørerne.

Hvor høje er sundhedsudgifterne i Danmark? (Februar 2014, Søgaard Advice)

I sammenligning med andre OECD-lande ligger Danmarks sundhedsudgifter højt, hvis plejeudgifter medtages, men lavt hvis de ikke gør. Der er ikke enighed blandt OECD-landene om, hvorvidt udgifter til pleje og omsorg hører under sundhedsudgifter. Uanset om plejeudgifterne medtages eller ej har væksten i de danske sundhedsudgifter siden 1971 været lavere i alle andre lande.

Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt finansierede sundhedsydelser (Maj 2011, Syddansk Universitet)

Ud fra et konservativt estimat konkluderer forskerne fra Syddansk Universitet, at personer med sundhedsforsikringer bruger færre offentlige sygehusydelser svarende til 385 kr. om året.