CEPOS


Regionernes udbud af MR-scanninger (September 2014)

CEPOS har analyseret regionernes brug af udbud til MR-scanninger og konkluderer, at private giver halv pris på scanninger, hvorfor det undrer tænketanken, at kun ca. 5. pct. af alle scanninger i sygehusvæsenet sendes i udbud.

Privathospitalernes udbudstakst: 43 pct. af DRG-taksten (April 2014)

CEPOS har indsamlet priserne på stort set alle udbudsaftaler mellem regionerne og privathospitaler. Den gennemsnitlige udbudspris er på 43 pct. af DRG-taksten. På lang sigt forventer CEPOS, at udbudsprisen vil øges en smule til 57 pct.

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient (Oktober 2013)

Fra 2010 til 2012 har privathospitalet mistet hver femte offentlige patient, sandsynligvis på grund af effektiviseringer på de offentlige sygehuse. Hjemtagningen af offentlige patienter betyder dog ikke, at de offentlige sygehuse nødvendigvis er billigere på hverken kort eller lang sigt.

Privathospitalernes markedsandel er lavest i årevis (April 2013)

Privathospitalernes markedsandel udgør i 2012 blot 1,25 pct. af alt offentligt finansieret aktivitet. Det er et fald på 44 pct. siden 2010, og er det laveste niveau siden 2007. Til sammenligning udgør privathospitalerne i Sverige 12 pct.

Nyt EU-direktiv styrker det indre marked for sundhedsydelser (Oktober 2013)

CEPOS ser muligheder for øget specialisering af og konkurrence mellem sundhedsvæsner i hele Europa under Patientmobilitetsdirektivet, som giver medlemsstaternes borgere ret til behandling i andre medlemsstater. Ifølge CEPOS bør Danmark se direktivet som en positiv mulighed for at tiltrække udenlandske patienter.

Privathospitaler er 19 pct. billigere end de mest effektive offentlige hospitaler (Marts 2011)

Hvis privathospitalerne fungerede under samme rammevilkår, som de mest effektive offentlige sygehuse (friklinikkerne), ville de være 19 pct. billigere på grund af større effektivitet. Derfor anbefaler CEPOS, at der indgås flere offentlige-private samarbejder. Navnlig, at der oprettes ’private wings’ på offentlige hospitaler.