COPENHAGEN ECONOMICS


Privathospitaler, sundhedsturisme og vækstpotentialer (Januar 2013)

Der er et stort vækstpotentiale i at åbne op for de politiske og juridiske barrierer, som holder udenlandske patienter ude af landet. Større sundhedsvirksomheder i både Sverige og Singapore eksporterer internationalt og skaber derved beskæftigelse og vækst.

Bedre brug af sundhedsressourcerne (December 2009)

Referencetaksterne, som udgør forhandlingsgrundlaget for afregningstakster mellem regionerne og privathospitalerne under Det Udvidede Frie Sygehusvalg kritiseres. Referencetaksterne inddrager kun de 25 pct. mest effektive hospitaler, men korrigerer ikke for målefejl og fejlkategoriseringer, hvilket giver for lave referencetakster.

Sundhedsforsikringer – en løsning på fremtidens velfærd? (Oktober 2008)

Cophenhagen Economics ser ikke, at sundhedsforsikringer skaber ulige sundhed, fordi alle medarbejdere skal være omfattet. Tværtimod mener de, man risikerer større ulighed i sundheden, hvis skattefradraget fjernes, så man målretter sundhedsforsikring mod nøglemedarbejdere.