DANSK ERHVERV


PERSPEKTIV: Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse (2015)

Regionernes helt store mulighed for at øge konkurrenceudsættelsen ligger på sundhedsområdet. Danske Regioner vurderer, at private hospitaler og klinikker kan producere 35 pct. af sygehusydelserne. I dag har de private aktører en markedsandel på blot 1,5 pct. Det betyder, at opgaver for mindst 26,8 mia. kr. kan konkurrenceudsættes.

PERSPEKTIV: Differentieret behandlingsgaranti sænker arbejdsudbuddet (Juli 2014)

Nye tal viser, at ventetiden kun er faldet 1 dag mellem 2012-2013, og Dansk Erhverv efterlyser politiske initiativer til at sikre et fortsat fald i ventetiden.

Differentieret behandlingsgaranti sænker arbejdsudbuddet (September 2012)

Dansk Erhverv analyserer ændringen fra 1 måneds behandlingsgaranti til 2 måneders differentieret behandlingsgaranti forlænges ventetiden med en måned for de 30 hyppigste ikke-livstruende operationer gennemført på personer, der er i beskæf-tigelse, men er sygemeldte i tilknytning til operationer, vil det betyde et tab i arbejds-udbuddet på 1.300 årsværk.

Sundhedseksport for milliarder (Maj 2012)

Danmark har et stort og uopdyrket potentiale for vækst og eksport på sundhedsområdet. Der er et veludviklet sundhedssystem – og ikke mindst en lang række specialiserede private hospitaler og klinikker. I Tyskland anslås markedet for sundhedseksport til 850 millioner Euro og i USA omkring 5 milliarder dollars.

Hurtig udredning kan give milliarder (Maj 2012)

FOA og Dansk Erhverv foreslår en model for en udrednings- eller diagnosegaranti, som de estimerer, vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 4-5,4 mia. kr.

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst (Maj 2012)

Samfundet, erhvervslivet og den enkelte har glæde af raske medarbejdere. Derfor bør man i højere grad benytte private erfaringer til at reducere sygefravær. En reduktion i sygefraværet på 50 dage giver en samfundsmæssig gevinst på 5,4 mia. kr. Private virksomheder tager allerede ansvar for deres medarbejderes sundhed med sundhedsforsikringer, frugtordninger, sunde kantiner, mm.

Store gevinster ved sundhedsforsikringer (Oktober 2011)

Virksomheder værdsætter sunde medarbejdere og anvender sundhedsforsikringer til at reducere sygefravær. Sundhedsforsikringer sparer virksomheder og medarbejdere for 141.000-188.000 ugers sygemeldinger og sparer statskassen 860-1.230 mio. kr.

Brugerbetaling øger produktiviteten (Oktober 2010)

Udviklingen i de offentlige sundhedsudgifter har været støt stigende siden årtusindeskiftet. Derfor anbefaler Dansk Erhverv at indføre brugerbetaling i dele af den primære og sekundære sundhedssektor, som giver et provenu på 6 mia. kr. årligt og effektivitetsgevinster på knap 9 mia. kr.