MINISTERIET


Bedre incitamenter i sundhedsvæsnet (Maj 2013)

Rapporten anbefaler forskellige tiltag, som kan sikre fokus på kvalitet, samarbejde og omkostningseffektivitet. Herunder øget dokumentation og åbenhed, koblinger mellem kvalitet og økonomi og opdatering en af DRG-systemet med forløbspakker.


Afregning med private sygehuse (Maj 2013)

Rapportens formål er at undersøge og anbefale økonomisk hensigtsmæssige måder for offentlige og private sygehuse at arbejde sammen på. Undervejs præsenterer rapporten centrale nøgletal om privathospitalerne rolle i forhold til det offentlige sundhedsvæsen – bl.a. at privathospitalerne kun fylder 1,25 pct. af den offentlige sygehusaktivitet.

Aktivitet på private sygehuse 2006-2010 (Juni 2011)

Aktiviteten er steget for de private sygehuse og –klinikker fra 2006-2010. Både i antal, aktivitet, fritvalgspatienter, mm. Alt i alt har de private sygehuse og –klinikker fordoblet deres markedsandel fra 1,1 til 2,2 pct.(Per maj 2013 er andelen igen faldet til 1,2 pct. – se Afregning med private sygehuse)