RIGSREVISIONEN


Beretning om udredningsretten (November 2018)
Denne beretning handler om retten til hurtig udredning (herefter udredningsretten), som er en lovbunden patientrettighed. Udredning er en lægefaglig vurdering af, hvad en patient fejler, og hvilken behandling der eventuelt skal igangsættes. Formålet med udredningsretten er, at alle patienter skal tilbydes udredning inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt, så de undgår unødig ventetid. For patienten betyder et hurtigt udredningsforløb, at patienten hurtigt får klarhed over, hvad patienten i givet fald fejler, så behandling kan påbegyndes hurtigst muligt.

Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse (December 2009)

Efter beskyldningerne om overbetaling af privathospitaler under Det udvidede frie sygehusvalg, konkluderer Rigsrevisionen, ”…at Sundhedsministeriet ikke har sikret, at de private sygehusydelser er erhvervet under skyldig hensyntagen til økonomien.”. Derudover mener Rigsrevisionen, at der følges op på kvaliteten af behandlingen i de private sygehuse og på hvilken effekt, de private sundhedsforsikringer har haft for ventelisterne på offentlige sygehuse.