RIGSREVISIONEN


Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse (December 2009)

Efter beskyldningerne om overbetaling af privathospitaler under Det udvidede frie sygehusvalg, konkluderer Rigsrevisionen, ”…at Sundhedsministeriet ikke har sikret, at de private sygehusydelser er erhvervet under skyldig hensyntagen til økonomien.”. Derudover mener Rigsrevisionen, at der følges op på kvaliteten af behandlingen i de private sygehuse og på hvilken effekt, de private sundhedsforsikringer har haft for ventelisterne på offentlige sygehuse.