SUNDHED DANMARK


Det sammenhængende sundhedsvæsen (Januar 2017)

Der bruges omkring 150 mia. kr. årligt på at drive det danske sundhedsvæsen og 9 ud af 10 danske borge-re er årligt i kontakt med sundhedsvæsenet (Sundheds- og Ældreministeriet, 2015). Der er stigende efter-spørgsel på sundhedsydelser i Danmark og en befolkning, som både bliver flere, ældre og har flere syg-domme samtidig. Det danske sundhedsvæsen er derfor en stor udgift i den offentlige sektor, hvorfor sundhedsøkonomi og at skaffe mere sundhed under stadig stigende sundhedsudgifter er et fokuspunkt for politikere og andre interessenter.

Branchestatistik 2015 (December 2016)

I efteråret 2016 har Sundhed Danmark gennemført en undersøgelse, hvis formål er at give en bredere viden om de danske sundhedsvirksomheder med særligt fokus på privathospitalerne i Danmark. Sundhed Danmark har spurgt samtlige 22 medlemsvirksomheder i foreningen, der arbejder på området. Her har 20 ud af 22 besvaret spørgeskemaet, hvilket er en svarprocent på over 90 pct.

Notat om geografiske patientcentre (november 2015)

Når de nye patientgarantier bliver en realitet i løbet af 2016, er der nogle afgørende spørgsmål, som vi er nødt til at stille os selv. For hvordan sikrer vi, at patienter får udredning og behandling til tiden – uanset hvor i landet de bor, og hvad de så end fejler?