Nyheder

Branchestatistik 2020

Sundhed Danmark har gennemført en medlemsundersøgelse, der har udmundet i en branchestatistik. Rapporten beskriver branchen for private hospitaler og klinikker, herunder emner som patient- og personalesammensætning samt omsætning. Rapporten rummer yderligere beskrivelser af den private branches arbejde med eksempelvis bæredygtighed og digitalisering.

Ny aftale mellem Sundhed Danmark og Danske Regioner

Sundhed Danmark og Danske Regioner er blevet enige om en ny toårig aftale gældende fra 1. september. Den nye aftale har bl.a. fokus miljø og bæredygtighed, udredning og behandling af flere patientgrupper og en online bookingløsning, der skal lette patienternes vej til privathospitalerne.

Privathospitalerne er klar til at stille kapacitet til rådighed

Hele den samlede privathospitalsbranche følger udviklingen vedrørende COVID-19 tæt, og gør klar til at stille sin kapacitet til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen både for kritiske og ikke kritiske patienter, hvis Sundhedsstyrelsen melder dette behov. Flere af privathospitalerne har bl.a. respiratorkapacitet og sengekapacitet.

Nej, privatisering er ikke vejen frem, vi skal samarbejde

Den private sektor er et godt alternativ og supplement til det offentlige, men det er ikke sandt, som Jes Olesen skriver i en kronik i Berlingske, at vi selv har kunnet vælge, hvad vi ville lave. Eller har kunnet vælge områder ud fra, hvad der nemmest kan tjenes penge på.