Nyheder

Privathospitalerne er klar til at stille kapacitet til rådighed

Hele den samlede privathospitalsbranche følger udviklingen vedrørende COVID-19 tæt, og gør klar til at stille sin kapacitet til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen både for kritiske og ikke kritiske patienter, hvis Sundhedsstyrelsen melder dette behov. Flere af privathospitalerne har bl.a. respiratorkapacitet og sengekapacitet.

Nej, privatisering er ikke vejen frem, vi skal samarbejde

Den private sektor er et godt alternativ og supplement til det offentlige, men det er ikke sandt, som Jes Olesen skriver i en kronik i Berlingske, at vi selv har kunnet vælge, hvad vi ville lave. Eller har kunnet vælge områder ud fra, hvad der nemmest kan tjenes penge på.

Lange ventelister eller offentlig-privat samarbejde?

Man plejer at sige, at nød lærer nøgen kvinde at spinde. Og på mange speciale-områder er der virklig nød. På neuro-området er der massiv lægemangel og kapacitetproblemer generelt og dermed alt for mange flaskehalse. Men desværre er der ikke meget spinderi i Danmark.