Nyheder

Færre offentlige patienter på privathospital

ØKONOMI: Antallet af offentlige patienter på privathospital faldt med seks procent i 2016. Innovationsministeren vil stille krav om mere konkurrenceudsættelse hos regionerne, men vil fokusere på opgaver, som ikke udføres af privathospitalerne.

Har Region Sjælland glemt de gode erfaringer?

Kommentar til artiklen 8/ 3: » Lægemangel koster Region Sjælland flere hundrede millioner « Det er både helt faktuelt forkert og en speciel samarbejdsform, når regionen vælger at udlægge deres samarbejde med private som en udgift, de kunne have undgået. Regionen har igennem flere år gået forrest i samarbejdet med private.

Vi skal sammen sikre lægedækning i hele Danmark

DEBAT: Regeringens Lægedækningsudvalg har præsenteret 18 forslag, der skal sikre lægedækning i hele Danmark. Desværre er anbefalingerne kraftigt præget af, at den private sektor, som hver eneste dag leverer sundhedsløsninger til gavn for borgere og patienter i regioner og kommuner, er glemt. Både Dansk Erhverv og Sundhed Danmark har spillet forslag ind til udvalget, som med fordel kan bruges i det videre politiske arbejde.

Garantier er til for at blive overholdt

Region Syddanmark har på flere områder udfordringer med at overholde garantier. I Danske Regioners egne tal dokumenteres det, at kun 59 procent udredes inden for 30 dage. Det er ellers et lovkrav, at alle bliver udredt - eller får et privat tilbud.

Praktik i foråret 2017

Dansk Erhverv og Sundhed Danmark, foreningen af danske sundhedsvirksomheder søger to praktikanter med interesse for formidling og analyse af det sammenhængende sundhedsvæsen.

Nej til unødig begrænsning af sundhedsdata

Med sundhedsdata kan vi undgå genindlæggelser og give bedre service til dem, der virkelig har behov. Men det kræver en kulturændring, hvor tilliden er en afgørende forudsætning, skriver Sundhed Danmark og Dansk Erhverv.

Sundhed Danmark: Private kan knække ventelisten

DEBAT: Den differentierede behandlingsgaranti er afskaffet, og nu har alle ret til at blive udredt og behandlet inden for 30 dage. Samarbejde mellem regioner og private sundhedsvirksomheder kan både spare penge og forkorte ventetiden, skriver Jesper Luthman, branchedirektør i Sundhed Danmark