Nyheder

Private udbydere: Psykiatrien har brug for disruption

En rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet lader ikke private aktører i sundhedssektoren komme til orde. Det er en skam, for på sundheds- og psykiatriområdet kan det private netop bidrage til disruption, mener Psykiatri Plus og Sundhed Danmark.

Høfeber? Hjælpen er på vej!

Så er der en løsning på vej! De private hospitaler har netop landet en vigtig aftale med Danske Regioner om udredning og behandling at astma og allergi for både børn og voksne.

Danske privathospitaler får politisk rygstød

En ny aftale mellem Danske Regioner og privathospitalerne vil sende endnu flere patienter mod de private aktører. Hos privathospitalerne håber man, at det kan blive til ”titusinder” af nye patienter.

Alt for mange ord - alt for lidt handling

Sådan sagde min mormor altid, når hun forsøgte at få mig til at lære at strikke som barn. For hun ville ikke have, at man sprang over, hvor gærdet er lavest. Fejl skulle rettes. For trevlede man ikke op med det samme, blev resten af stykket ikke pænt. Det er indtrykket, man får af det arbejde, som Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen præsenterede den 26. juni 2017. Desværre, for udvalget havde en utrolig vigtig opgave - nemlig at sikre at færre patienter bliver tabt mellem vores siloer.

Vi skal jo passe på vores egne afdelinger

Da jeg diskuterede samarbejde, eller rettere manglen på samme mellem de offentlige afdelinger og de private klinikker og hospitaler, sagde en højt placeret chef i det danske sundhedsvæsen følgende til mig: "Vi skal jo passe på vores afdelinger".