Patientrettigheder som hjørnesten i sundhedsvæsenet

Fremtidens sundhedsvæsen har stærke patientrettigheder.  

Det pointerer Lars Dahl Pedersen, Dorthe Mikkelsen og Søren Kjeldsen i dag på Sundhedsmonitor. De udgør sammen Sundhed Danmarks formandskab og præsenterer i den forbindelse vores nye sundhedsudspil, som består af 10 principper.  

De 10 principper er vores opfordring – en slags vejviser for indretningen af fremtidens sundhedsvæsen. 

Helt centralt i sundhedsudspillet er patientrettighederne som hjørnesten i sundhedsvæsenet. Patientrettighederne har historisk sænket ventetiderne til behandling og har sat den enkelte patient i centrum. Men selvom patientrettighederne i dag sikrer en lighed mellem patienterne, så eksisterer der også huller i sundhedsvæsenet, hvor patientrettighederne ikke gælder. 

Derfor bør vi gøre følgende for at styrke patientrettighederne: 

  • Styrke sammenhængen mellem udredning og behandling  
  • Give mulighed for frit valg mellem offentlige og private aktører tidligere end 30 dage  
  • Udvide patientrettighederne til praksis, så vi kan få nedbragt ventetiderne til fx psykiatrisk udredning ved de privatpraktiserende psykiatere  

Stærke patientrettigheder er ét af vores ti principper for fremtidens sundhedsvæsen. Alle principperne kan læses i udspillet her, som også er vores bidrag til Sundhedsstrukturkommissionens arbejde med at udvikle nye modeller for indretningen af fremtidens sundhedsstruktur: 10-principper-for-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf (sundheddanmark.nu) 

Læs også meget gerne formandskabets indlæg på Sundhedsmonitor i dag, hvor vores tanker om fremtidens sundhedsudspil præsenteres: Direktører for privathospitaler: Patientrettigheder bør også gælde praksissektoren - sundhedsmonitor.dk