Persondatapolitik


Her kan du læse, hvordan Sundhed Danmark håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig
Sundhed Danmark er dataansvarlig og vil sørge for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger
Sundhed Danmark
Børsen,
Slotsholmsgade 1
1217 København K

Vi behandler følgende persondata
Når du er skrevet dig op til modtagelse af Medlemsinfo eller nyhedsbreve hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn, mailadresse og evt. virksomhed/organisation
 • Formålet med oplysningerne er for at kunne udsende medlemsinfo og nyhedsbreve
 • Oplysningerne bliver ikke delt uden for foreningen
 • Tidsrum for opbevaringen er indtil nyhedsbrevene eller medlemsinfo afmeldes
 • Du har ret til at få dine egne personoplysninger med i et maskinlæsbart format

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse, CV og eventuelle andre person-oplysninger, du vælger at sende med ansøgningen.
 • Alle oplysninger samles i tilknyttede HR-system hos Dansk Erhverv, som Sundhed Danmark har en databehandleraftale med.
 • Formålet med indsamlingen er udelukkende til brug for rekrutteringsprocessen
 • Det er udelukkende relevante ansættere samt HR-medarbejdere, der kan tilgå dine oplys-ninger
 • I så fald du ikke ansættes, slettes dine oplysninger efter endt ansættelsesproces.
 • Du har ret til at få dine egne personoplysninger med i et maskinlæsbart format

Når du kontakter Sundhed Danmarks patientvejledermail:

 • Vi kan ikke modtage personfølsomme oplysninger
 • Modtager Sundhed Danmark en henvendelse med personfølsomme data, slettes den per-manent med det samme og afsenderen modtager en mail retur med opfordring til at sende en ny mail uden
 • Persondata du inkluderer i din kontakt til Sundhed Danmarks patientvejledermail deles med Danske Regioner eller andre relevante parter, i så fald det vurderes at gavne din sag. Dette gøres kun efter samtykke fra dig.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slet-tet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lov-givning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Konsekvens af tilbagetrækning af samtykke
I det omfang behandling af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Sundhed Danmark.

Klageinstans
Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

 

Sidst opdateret: [24.05.2018]