Patientrettigheder


I Danmark er man som patient sikret en række patientrettigheder. 

Som patient har du ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg. 

På denne side kan du læse om, hvad dine patientrettigheder er, og hvilke veje der er til behandling på et privathospital eller klinik. 

Hvis du har oplevet at komme i klemme i systemet, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt os her