Behandling på privathospital


Behandling på privathospital

Vi behandler patienter inden for en lang række forskellige specialer, og vi behandler både offentlige henviste patienter, forsikringspatienter samt egenbetalere. Du kan som patient komme til et privathospital eller klinik ad fire veje:

 1. Hvis ventetiden i det offentlige bliver for lang
  Ved overskridelse af ventetidsgarantierne vil det fremgå af dit indkaldelsesbrev, at du har ret til udredning/behandling på et privathospital. På baggrund heraf vil du selv kunne vælge, hvilket privathospital du ønsker at blive udredt eller behandlet på. 
 2. Det offentlige har lavet en lokal aftale med et privathospital
  Flere steder vælger regionen at lave lokale aftaler, der sikrer, at du kan komme direkte til et privathospital. Her vil du i dit indkaldelsesbrev modtage adressen til et privathospital samt oplysninger om mødetidspunkt for udredning/behandling. 
 3. Du har en sundhedsforsikring, som betaler for behandlingen
  Da der er mange forskellige typer af forsikringer, skal du tale med dit forsikringsselskab. De vil kunne fortælle dig, hvilke privathospitaler de har aftaler med, og som du kan vælge imellem.
 4. Du vælger at betale selv
  Du kan som patient altid ringe og høre, hvad mulighederne er på de enkelte privathospitaler og klinikker. Du kan som udgangspunkt købe alle de behandlinger, vi udfører. Privathospitalerne arbejder dog efter samme retningslinjer som i det offentlige, så en læge skal altid være med til at vurdere, hvad der er det rigtige for dig.

Styrelsen for Patientsikkerhed og regionerne udfører regelmæssige tilsyn med kvaliteten hos landets privathospitaler og -klinikker.

Som patient på et dansk privathospital er du desuden forsikret, hvis uheldet skulle være ude, og noget går galt under et behandlingsforløb. Siden 2013 har det nemlig været lovpligtigt for alle private behandlingssteder at have en patientforsikring, så du er sikret på fuldstændig samme vis som på et offentligt hospital.