Sundhed Danmark repræsenterer det sammenhængende sundhedsvæsen


Foreningen af danske sundhedsvirksomheder – Sundhed Danmark, vil kombinere og koordinere både de behandlende og de forebyggende sundhedsfremmende virksomheder og give dem én og samme stemme.

Foreningen skal:

  • Sikre, at private aktører på sundhedsområdet bliver en mere integreret del af et samlet sundhedsvæsen ved et tæt offentligt-privat samarbejde på tværs af alle niveauer.
  • Fremme lovgivning, rammevilkår og initiativer der forbedrer mulighederne for at drive virksomhed, skal sikre dialog og samarbejde med beslutningstagere, offentlige myndigheder og andre interessenter og skal synliggøre foreningens interesser i forhold til pressen og øvrige medier.
  • Forhandle ydelser og vilkår på medlemmernes vegne i centrale forhandlinger med Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
  • Derudover, efter aftale med medlemmerne, indgå aftaler om fællesindkøb til branchen.