Ventetidsgarantier


Retten til frit sygehusvalg

Som patient i Danmark har du ret til frit sygehusvalg, hvilket betyder, at du som patient frit kan vælge, hvilket offentligt sygehus du vil udredes eller behandles på, når du er henvist til udredning, diagnostisk undersøgelse eller behandling. 

Retten til frit sygehusvalg gælder også visse private specialsygehuse, såkaldte samarbejdssygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter til at varetage de regionale sygehusopgaver. 

Retten til hurtig udredning og retten til udvidet frit sygehusvalg

Udredningsretten

Hvis din læge henviser dig til udredning på sygehuset, har du ret til hurtig udredning. Det vil sige at få undersøgt, hvad du fejler inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke sygehuset kan udrede dig inden for 30 dage, har du ret til at få en plan for dit videre udredningsforløb og sygehuset skal undersøge om, der er et andet sygehus – et såkaldt samarbejdssygehus - som kan udrede dig indenfor 30 dage.

Hvis hverken dit sygehus eller et samarbejdssygehus kan udrede dig inden for 30 dage, har du ret til udvidet frit sygehusvalg til udredning. Det betyder, at du kan vælge at blive udredt på et privat sygehus – et såkaldt aftalesygehus.

Behandlingsretten

Når du som patient har fået besked om, hvad du fejler og du tilbydes behandling på et sygehus, har du ret til at blive behandlet inden for 30 kalenderdage (behandlingsretten er midlertidigt reguleret til 60 dage gældende indtil 31. december 2024 for somatisk behandling). De 30 dage regnes fra den dag, hvor enten sygehuset har modtaget din læges henvisning eller har informeret dig om, hvad du fejler til den dato, hvor du har fået tilbudt behandling.

Hvis sygehuset ikke kan tilbyde dig behandling inden for de 30 kalenderdage, har du ret til udvidet frit sygehusvalg, hvor sygehuset tilbyder dig, at blive behandlet på et andet offentligt sygehus eller privat sygehus/klinik.

Der er særlige regler for, hvor længe du må vente ved mistanke om kræft eller mistanke om udvalgte hjertesygdomme, her henvises til regler for maksimale ventetider se her