Nationale aftaler


Det Udvidede Frie Sygehusvalg (DUF)

Sundhed Danmark har siden 2011 forhandlet Det Udvidede Frie Sygehusvalg (DUF) på de private hospitaler og klinikkers vegne. 

Som patient har du ret til at benytte udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden i det offentlige er for lang.

DUF-aftalerne forhandles hvert andet år med udgangspunkt i indmeldingerne fra Sundhed Danmarks medlemmer, herunder ønsker til revidering af takster, vilkår, nye behandlingsmetoder, nye funktionsområder m.m.  

Sundhed Danmark er sammen med Danske Regioner forhandlingspart, og DUF-aftalerne kan ses på sundhed.dk Aftaleside for privathospitaler - sundhed.dk

For vejledning om frit sygehusvalg: Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter (retsinformation.dk)

Udredningsretten og behandlingsretten

Udredningsretten giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage, fra henvisning til et sygehus.

Behandlingsretten giver patienten ret til at blive behandlet inden for 30 dage (behandlingsretten er midlertidigt reguleret til 60 dage gældende indtil 31. december 2024). 

Se mere her