Medlemsskab


Sundhed Danmarks formål er at forene danske private sundhedsvirksomheder over hele landet og binde vores sundhedsvæsen tættere sammen gennem øget offentlig-privat samarbejde. Vi skal sikre, at flere patienter og borgere får det rigtige sundhedstilbud og faglighed tilbudt i privat regi, hvis det offentlige ikke kan tilbyde udredning og behandling inden for gældende patientrettigheder.

Medlemsfordele 

Som medlem af Sundhed Danmark og Dansk Erhverv får din virksomhed adgang til direkte rådgivning fra en lang række eksperter inden for jura, personaleforhold, CSR, offentlig-privat samarbejde og erhvervslovgivning.

Du får desuden adgang til deltagelse i en lang række faglige netværk kurser, konferencer og direkte dialog med politikere, embedsmænd og eksperter.


Du får blandt andet rådgivning om følgende:

 • Ansættelsesret, overenskomster, HR og arbejdsmiljø
 • Erhvervsret, erstatningssager, markedsføringsregler 
 • Det Udvidede Frie Sygehusvalg 
 • Tilsyn og akkreditering 
 • Offentlige udbud og rammeaftaler 

Du får som medlem også adgang til netværk, kurser og arrangementer: 

 • Nationale arrangementer som Sundhedspolitisk Topmøde
 • Direktørmøder med opdatering på dansk økonomi, overenskomster og større politiske udspil 
 • Fagnære kurser og webinarer i fx registrering i de nationale databaser (LPR, UTH, kvalitetsdatabaser) og CSR-krav 
 • Faglige netværk 
 • Sundhedspolitisk Netværk 
 • Netværk for kvalitetsmedarbejdere 
 • Politiske netværk 

Du kan læse mere om medlemsfordelene i den fælles folder, vi har lavet med Dansk Erhverv - her.