Branchestandarder


Det er foreningens vision, at de private sundhedsvirksomheder stadig bliver en mere integreret del af det samlede sundhedsvæsen gennem et stærkt offentlig-privat samarbejde. Desuden arbejder foreningen for et samlet sundhedsvæsen, hvor der sikres bæredygtige arbejdsgange og bidrages til digitalisering.

Derfor lancerer Sundhed Danmark 5 universelt gældende branchestandarder for brancheforeningens medlemmer, som skal opretholde, videreudvikle og styrke den høje kvalitet i ydelser, der kendetegner branchen som resultat af flere års arbejde med akkreditering.

De fem branchestandarder er kvalitet, patientperspektivet, samfundsansvar og bæredygtighed, OPS- et styrket offentlig-privat samarbejde og digitalisering.

 

Branchestandarderne fungerer som et fælles kodeks for Sundhed Danmarks medlemmer og har til formål at sikre, at brancheforeningens medlemmer til enhver tid arbejder standardiseret og formaliseret i overensstemmelse med patienters, samarbejdspartneres og Sundhed Danmarks grundlæggende interesser.

Læs branchestandarderne her.

Læs også one-pageren eller den forkortede folder målrettet patienterne.