Den nationale stemme og samarbejdspartnere


Sundhed Danmark skal være den nationale stemme for danske sundhedsvirksomheder, hvor vi aktivt sikrer, at vi fortsat er den primære samarbejdspartner på nationalt niveau og dermed Folketinget, ministerier, Danske Regioner, medier, patientforeninger og interesseorganisationer.

Det kræver også, at vi er synlige som partner i regionerne igennem både de årlige samarbejdsudvalgsmøder, der bør være i alle regioner, suppleret med løbende møder med alle fem regioner på både administrativt og politisk niveau.

Vi skal være en klar politisk stemme, der præsenterer konkrete løsninger på de fælles problemer. Og disse skal bygge solidt på analyser og målinger.