Analyser

I Sundhed Danmark udarbejder vi jævnligt analyser om den private sundhedsbranche. Her kan du læse nogle af de årlige medlemsundersøgelser, som vi udarbejder i Sundhed Danmark. 

Tag gerne fat i os, hvis du har noget, vi skal tale om ift. tal og analyser - kontakt os her.


Branchestatistik 2022 (December 2023)

Sundhed Danmark har udarbejdet en medlemsundersøgelse for 2022 med det formål at give et indblik i de private sundhedsvirksomheders arbejde i det danske sundhedsvæsen. Rapporten er udarbejdet for at skabe en større gennemsigtighed i og omkring den private branche, der i 2022 dækkede omkring 1,3% af det samlede sundhedsvæsen

Resultaterne er primært baseret på en medlemsundersøgelse med tilbagemeldingerne fra 57,4% af Sundhed Danmarks 23 medlemsvirksomheders 47 matrikler, derudover inkluderes resultater for den samlede branche baseret på oplysninger fra Danske Regioner.  

Branchestatistik 2021 (Oktober 2022)

Sundhed Danmark har udarbejdet en medlemsundersøgelse for 2021 med formålet om at give et indblik i de private sundhedsvirksomheders arbejde i det danske sundhedsvæsen. Rapporten er udarbejdet for at skabe en større gennemsigtighed i og omkring den private branche, der i dag dækker omkring 1,5 % af det samlede sundhedsvæsen. Resultaterne er primært baseret på en medlemsundersøgelse med tilbagemeldingerne fra 15 ud af Sundhed Danmarks på daværende tidspunkt 24 medlemsvirksomheder, derudover inkluderes resultater for den samlede branche baseret på oplysninger fra Danske Regioner.

Branchestatistik 2020 (Juli 2022)

Sundhed Danmark har udarbejdet en medlemsundersøgelse for 2020 med det formål at give et indblik i de private sundhedsvirksomheders arbejde i det danske sundhedsvæsen. Rapporten er udarbejdet for at skabe en større gennemsigtighed i og omkring den private branche, der i dag dækker omkring 1% af det samlede sundhedsvæsen. Resultaterne er primært baseret på en medlemsundersøgelse med tilbagemeldingerne fra 16 ud af Sundhed Danmarks på daværende tidspunkt 23 medlemsvirksomheder, derudover inkluderes resultater for den samlede branche baseret på oplysninger fra Danske Regioner.

 

Eksterne analyser

  • Center for Patientinddragelse (CPI), Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP): Aktuelle undersøgelser - LUP 2022 og LUP 2023 (regionh.dk) 
    Det fremgår af undersøgelsen, at private sundhedsvirksomheder scorer højere eller tilsvarende landsgennemsnittet i 16 ud af 18 kategorier. Dette vidner om en høj patienttilfredshed for de patienter, der bliver behandlet hos private sundhedsvirksomheder.
  • Dansk Erhverv: Bred opbakning til øget brug af privathospitaler for at sænke ventetider (danskerhverv.dk) Næsten tre ud af fire danskere finder det nødvendigt at bruge privathospitalerne mere for at sænke ventetiderne i sundhedssektoren. 40 pct. er helt enige og 33 pct. er overvejende enige. Opbakningen til øget brug af privathospitaler er robust på tværs af køn og landsdel.