Branchestandarder

Det er foreningens vision, at de private sundhedsvirksomheder stadig bliver en mere integreret del af det samlede sundhedsvæsen gennem et stærkt offentlig-privat samarbejde. Desuden arbejder foreningen for et samlet sundhedsvæsen, hvor der sikres bæredygtige arbejdsgange og bidrages til digitalisering.

Derfor lancerer Sundhed Danmark 5 universelt gældende branchestandarder for brancheforeningens medlemmer, som skal opretholde, videreudvikle og styrke den høje kvalitet i ydelser, der kendetegner branchen som resultat af flere års arbejde med akkreditering.

Branchestandarderne fungerer som et fælles kodeks for Sundhed Danmarks medlemmer og har til formål at sikre, at brancheforeningens medlemmer til enhver tid arbejder standardiseret og formaliseret i overensstemmelse med patienters, samarbejdspartneres og Sundhed Danmarks grundlæggende interesser.

Læs branchestandarderne her.