Branchestatistik 2020

Sundhed Danmark har udarbejdet en medlemsundersøgelse for 2020 med det formål at give et indblik i de private sundhedsvirksomheders arbejde i det danske sundhedsvæsen. Rapporten er udarbejdet for at skabe en større gennemsigtighed i og omkring den private branche, der i dag dækker omkring 1% af det samlede sundhedsvæsen.
Resultaterne er primært baseret på en medlemsundersøgelse med tilbagemeldingerne fra 16 ud af Sundhed Danmarks på daværende tidspunkt 23 medlemsvirksomheder, derudover inkluderes resultater for den samlede branche baseret på oplysninger fra Danske Regioner.

Læs branchestatistikken her.