Debat: Der er brug for akut og strukturel handling i børne- og ungepsykiatrien

Ifølge os, bør man blandt andet gøre følgende for at løse udfordringerne:
 

  • Gentænk systemet: Når man ser på somatikken, findes der flere private aktører som aftalehospitaler på det udvidede frie sygehusvalg. Det samme gør sig ikke gældende for psykiatrien. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke findes private alternativer, men er et udtryk for, at aftalerne ikke er optimale for de private aktører at indgå. Årsagen hertil skal dels findes i aftalegrundlaget, dels indholdet i udrednings- og behandlingsforløbene, samt prissætningen heraf.
  • Kobl udredning og behandling: Som patientrettighederne er sammensat i dag, er udredning og behandling adskilt. Det betyder konkret, at patienter efter endt udredning igen placeres på en venteliste og på ny skal vente på behandling. En kombineret ret til udredning og behandling vil sikre et mere trygt og sammenhængende patientforløb for de psykiatriske patienter, idet det sikres, at patienten udredes og behandles samme sted og ikke skal igennem et hav af forskellige behandlere og aktører.
    Hvis vi formår at gentænke systemet med et grundlæggende patientfokus, så er potentialet stort. De private aktører ville samlet set kunne hjælpe 4000 flere børn og unge årligt, hvis vi sikrer de optimale betingelser.
    Læs meget gerne vores indlæg herunder.

Læs indlægget her: Debat: Der er brug for akut og strukturel handling i børne- og ungepsykiatrien - sundhedsmonitor.dk