Direktører: For at løfte borgere med dobbeltdiagnoser må vi kigge mod et tæt samarbejde