Direktører: Robusthedskommissionen tager fejl – patientrettigheder er ikke problemet, men grundlaget for et robust sundhedsvæsen

Stærke patientrettigheder er grundlaget for det danske sundhedsvæsen. De sikrer, at den enkelte patients behov er i centrum, og at det ikke er systemets behov, der bliver styrende for indretningen af sundhedsvæsenet.
Ved at sikre patienternes rettigheder sikrer man også, at patienterne kan blive udredt og behandlet i tide – uanset om dette måtte ske på en offentlig eller privat sundhedsafdeling.

Robusthedskommissionen rammer helt rigtigt, når den taler om et større behov for forebyggelse i sundhedspolitikken. Forebyggelse handler selvfølgelig om, at vi skal leve sundere, bevæge os mere og indtage en bedre kost. Men forebyggelse handler også om at behandle mindre alvorlige lidelser i tide, så de ikke udvikler sig til mere ressourcekrævende og alvorlige lidelser. Denne form for forebyggelse bidrager patientrettighederne på helt afgørende vis til.

Derfor advarer Michael Gram Kirkegaard, vores tidligere formand og som repræsentant for Sundhed Danmark - Foreningen af danske sundhedsvirksomheder, og Brian Mikkelsen, administrerende direktør for Dansk Erhverv, imod såkaldte ”differentierede patientrettigheder”, som Robusthedskommissionen ellers luftede idéen om i forbindelse med offentliggørelsen af dens anbefalinger.

For selvom der er behov for både nytænkning og et øget fokus på forebyggelse i sundhedspolitikken, så er der også behov for at fastholde stærke patientrettigheder, der sætter patienten – og ikke systemet – i centrum i sundhedspolitikken.

Læs med her: Direktører: Robusthedskommissionen tager fejl – patientrettigheder er ikke problemet, men grundlaget for et robust sundhedsvæsen (berlingske.dk)