Lad private sundhedsvirksomheder påtage sig et uddannelsesansvar

Hos de private sundhedsvirksomheder er man mere end villige til at påtage sig et større uddannelsesansvar, og vi mener også, at der kan være en række positive gevinster ved en uddannelse i privat regi.

Hvis de positive gevinster skal realiseres, og vi skal sikre fremtidens kirurger gode uddannelsesforløb, skal rammerne for et formaliseret uddannelsessamarbejde dog fastsættes.

Derfor bør der etableres centrale aftaler mellem regionerne og de private sundhedsvirksomheder, der definerer rammerne for et givende uddannelsessamarbejde.

Den slags aftaler er der i forvejen stor erfaring med gennem de såkaldte DUF-aftaler, hvor man mellem Danske Regioner og Sundhed Danmark aftaler vilkårene og priserne for sundhedsydelser foretaget på offentligt henviste patienter.

Samme aftaler bør man udforme, når det gælder uddannelse af speciallæger.

Læs hele indlægget her: Debat: Lad private sundhedsvirksomheder påtage sig et uddannelsesansvar - sundhedsmonitor.dk