Organisationer reagerer på ventetider: Målsætninger er ligegyldige, hvis patienterne ikke får kortere ventetid

Anledningen til debatindlægget er, at ventetiderne på behandling fortsat er høje i sundhedsvæsenet, hvilket er til stor gene for patienterne. De lange ventetider eksisterer samtidig med, at vi i privat regi faktisk har stor uudnyttet kapacitet.

Alligevel oplever vi dog, hvordan henvisningerne til privathospitalerne falder. Alene i første kvartal af 2024 har vi oplevet 21 % færre henvisninger end samme kvartal sidste år. Vi forstår ikke, hvorfor flere patienter ikke henvises, når nu mange patienter stadig venter længe, og vi har kapaciteten i privat regi.

For patienterne er det ikke afgørende, om de bliver behandlet i privat eller offentligt regi. Nej, det afgørende er kvaliteten og, hvor hurtigt de kan komme til. Ja, for hele 73 % af danskerne har det nemlig ikke betydning, om hospitalet er offentligt eller privat, når de behøver behandling. Lad os derfor udnytte både den offentlige og private kapacitet til fulde.

I 2023 indgik vi i den private sundhedsbranche en delaftale til Akutplanen, der reducerede priserne for offentligt henviste patienter. Det gjorde privathospitalerne, fordi vi først og fremmest ønskede at hjælpe flere af de patienter, der ellers måtte vente længe på behandling i det offentlige sundhedsvæsen.

I Sundhed Danmark og Dansk Erhverv arbejder vi for, at man i sundhedsvæsenet gør brug af den samlede kapacitet. På den måde hjælper vi bedst patienterne.

Læs meget gerne hele debatindlægget her: Organisationer reagerer på ventetider: Målsætninger er ligegyldige, hvis patienterne ikke får kortere ventetid - politiken.dk