Private udbydere: Psykiatrien har brug for disruption

ALtinget.dk 18. september 2017

Af Henrik Sven Sørensen og Jesper Danneris Luthman Hhv. adm. direktør i Psykiatri Plus A/S og branchedirektør i Sundhed Danmark

Disruption er blevet et ord, der går igen i de fleste ministres talepapir. Og det er ærligt ment. De er klar over, at den bedste og mest effektive udvikling får man ved at vende tingene på hovedet og blive inspireret af andre – ikke mindst fra det private erhvervsliv. Nye visionære idéer og best practise opstår i mødet mellem det offentlige og det private.

Desværre er der ét område i den offentlige sektor, der ikke vil disruptes, og det er sundhedsområdet og ikke mindst psykiatriområdet, som vi beskæftiger os med på vores socialpsykiatriske opholdssteder og møder i vores vikarservice.

75 sider uden private input
Lige før sommerferien kom en ny rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet med anbefalinger om et bedre sundhedsvæsen, og de private virksomheder er stort set ikke til stede på de 75 sider.

Rapporten har mange fornuftige anbefalinger - blandt andet rådes kommuner, regioner og andre offentlige instanser til bedre koordinering inden for psykiatrien. Fornuftigt og tiltrængt. Men det er deprimerende, at de private virksomheder, der beskæftiger sig med dette felt, ikke kommer til orde. Vi var ikke inviteret indenfor, da problemerne skulle diskuteres. Og vi er ikke med i forhold til at føre anbefalingerne ud i livet. Og det er ikke mindst ærgerligt set i lyset af, at vi udgør en stadig større del af behandlingsindsatsen både inden for det somatiske og det psykiatriske område – med det offentlige som kunde.

Hver dag bliver både vi og mange af vores kolleger kontaktet af sagsbehandlere, som ønsker at bruge os. Det gør de, fordi de mener, vi kan hjælpe de borgere, de støtter. De danske sundhedsvirksomheder leverer nemlig et produkt af høj faglighed, som bliver værdsat af borgerne.

Fleksible og rykker hurtigt
Vi har erfaring med at hjælpe mennesker med en psykisk lidelse, som har været gennem en kæde af offentlige bosteder. Årsagen er ofte vores fleksibilitet og agilitet. Hos os er der hurtigere fra tanke til handling og den helt personlige behandling, hvor vi i højere grad kan fokusere på mennesket bag diagnosen.

Vi er bedre og hurtigere til at omstille os. Vi giver borgeren det, han eller hun har brug for. Om det er en fysioterapeut, svømmetræning, cykeltur til Samsø eller noget helt fjerde, så rykker vi med det samme. Vi er i højere grad end det offentlige tunet til at kunne levere den helt rigtige socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige behandling med det samme, så borgeren kan komme videre og få det bedre. Det er svært for et tungt offentligt system.

Samtidig er vi også blevet skarpe til at håndtere psykisk syge, som også har et misbrugsproblem - en dobbeltdiagnose. I vores praksis møder vi problemet med det samme. Vi anerkender, det eksisterer, og går straks i gang med at håndtere det. Og netop udfordringen med at have en psykiatrisk diagnose samtidig med at have et misbrug eller en somatisk sygdom står som to af anbefalingerne fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Ikke kritik men konstruktivt input
Vores ærinde er ikke at kritisere det offentlige system. Hverken Psykiatri Plus eller de øvrige private i brancheforeningen kunne fungere uden samspillet med de offentlige institutioner – om det er de psykiatriske afdelinger eller misbrugscentre.

Vores budskab er at fortælle om vores måde at møde borgerne på. De erfaringer kan det offentlige lære af. De sagsbehandlere, vi møder, lytter. Men det kunne være opløftende, hvis det blev anerkendt hele vejen op til ministerierne og ude hos KL og Danske Regioner. Ikke for vores forfængeligheds skyld. Men for at sikre at ”Visionen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 2025”, som omtales i den nye rapport, bliver så god som overhovedet muligt.

Vi vil meget gerne deltage i en disruption af psykiatrien.