Privathospitalerne er en del af svaret i uddannelsen af fremtidens sundhedspersonale

I Dagens Medicin bidrager vi til debatten om, hvordan vi kan uddanne mere sundhedspersonale. Udfordringen er kendt af de fleste - der er en kritisk mangel på sundhedspersonale i et i forvejen presset sundhedsvæsen.

Vi bidrager i fællesskab med Dansk Erhverv - Sundhed og Life Science med konkrete løsninger på udfordringen.

For det første, bør man revidere dimensioneringsplanen, så også privathospitalernes personalebehov inkluderes, og vi dermed får et mere retvisende billede ift. Fremtidens lægebehov.

For det andet, bør man øge fleksibiliteten ift. Uddannelsen af fremtiden anæstesisygeplejersker. Helt konkret uddannes anæstesisygeplejersker i dag, så de kan varetage en lang række specialer. Dette til trods for, at det faktisk er inden for nogle få specifikke specialer, hvor der for alvor er mangel på anæstesisygeplejersker. Derfor er der ingen grund til, at vi uddanner anæstesisygeplejerskerne til at varetage en række specialer, hvis de ikke efterfølgende får brug for at gøre brug af alle disse specialer. Derfor lyder vores opfordring, at man laver en kortere og mere generel uddannelse, der sikrer sygeplejerskerne de nødvendige anæstesi-kompetence.

Læs hele indlægget her: Privathospitalerne er en del af svaret i uddannelsen af fremtidens sundhedspersonale  - Dagens Medicin