Privathospitalerne er klar til at stille kapacitet til rådighed

Hele den samlede privathospitalsbranche følger udviklingen vedrørende COVID-19 tæt, og gør klar til at stille sin kapacitet til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen både for kritiske og ikke kritiske patienter, hvis Sundhedsstyrelsen melder dette behov. Flere af privathospitalerne har bl.a. respiratorkapacitet og sengekapacitet.

Bestyrelsesformand for Sundhed Danmark – brancheforeningen for private sundhedsvirksomheder, Henrik Bom Olesen siger; ” Vi står i en yderst ekstraordinær og alvorlig situation, hvor vi som privathospitalsbranche gerne vil sende et klar signal om, at vi står klar til at hjælpe og stille vores kapacitet til rådighed hvis Sundhedsstyrelsen melder dette behov.

Sundhed Danmark er sammen med sine medlemmer og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen vedr. situationen og vil fortsætte denne dialog, så længe det er nødvendigt.

Privathospitalerne fortsætter de planlagte operationer på privathospitalerne så længe, kapaciteten tillader det, men stiller sig som sagt til rådighed i det øjeblik Sundhedsstyrelsens efterspørger det. Lige som de efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger til enhver tid.

Henrik Bom Olesen fortsætter: ”Vi har som branche forståelse for denne vanskelige situation vi står i og de tiltag den kræver, og som alle andre  håber vi selvfølgelig at vi hurtigst muligt kommer tilbage til normal situation.”

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sundhed Danmarks sekretariatschef, Mette Nord på tlf. 81882448.