Psykiatrien er så presset, at forældre selv punger ud

63 %.
 
Så stor en andel af børn og unge i psykiatrien er ikke blevet informeret om deres rettighed til at blive henvist til et privathospital.
 
Det viser et udkast til en kritisk beretning om udredningsretten, som Rigsrevisionen arbejder på.
 
De lange ventetider og krænkelsen af patienternes rettigheder har i den seneste uge været et stort tema i Politiken. I perioden 2019-2022 udredte regionerne i 71 % af forløbene nemlig ikke patienterne inden for børne- og ungepsykiatrien inden for de 30 dage, som udredningsretten foreskriver. Det er særdeles kritisabelt og vidner om et stort svigt.
 
Patientrettighederne er helt grundlæggende for det danske sundhedsvæsen. De sikrer, at vi har ret til udredning og behandling inden for en given tidsramme – maksimalt 30 dage for udredning og aktuelt 60 dage for behandling. Hvis det offentlige ikke kan udrede eller behandle dig inden for disse tidsfrister, har du ret til at blive udredt eller behandlet på et privat sygehus. Rettighederne sikrer, at vi bruger den samlede kapacitet i sundhedsvæsenet og dermed får nedbragt ventelisterne. Dermed afhænger dine behandlingsmuligheder ikke af, hvorvidt du har en privat sundhedsforsikring.
 
Derfor udtaler branchedirektør Jakob Rixen også følgende til Politiken om den manglende overholdelse af patienternes rettigheder: ”De har en juridisk pligt til at informere patienterne om deres ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis det offentlige sygehus ikke kan udrede inden for en måned. Det er et klart brud på reglerne, når patienter ikke bliver oplyst om deres rettigheder”.
 
Selvom vi i 2015 indførte udrednings- og behandlingsret i den regionale psykiatri, ser vi stadig lange ventelister til psykiatrisk udredning og behandling. Det skyldes blandt andet, at de fleste psykiatriske patienter bliver udredt i praksissektoren, hvor patientrettighederne desværre ikke er gældende. Praksissektoren inkluderer nemlig privatpraktiserende psykiatere. En oplagt metode til at sænke ventelisterne og sikre, at langt flere psykiatriske patienter får en værdig behandling, ville derfor være at udvide patientrettighederne til også at gælde i praksissektoren.
 
Vi opfordrer i Sundhed Danmark politikerne til at få gennemført konkrete initiativer, der for alvor kan afhjælpe ventelisterne – til gavn for patienterne, der i dag venter urimeligt længe på udredning og behandling. Her ville en udvidelse af patientrettighederne kunne bidrage betydeligt.
 
Læs gerne Jakob Rixens udtalelser og hele artiklen fra Politiken her: Psykiatrien er så presset, at forældre selv punger ud - politiken.dk