Sophie Løhde om sundhedsreform: Privathospitalerne bliver bragt mere i spil

Netavisen Pio den 31. januar 2019

Privathospitalernes sammenslutning, Sundhed Danmark, modtager regeringens sundhedsudspil meget positivt.

Sundhed Danmark øjner mulighed for, at sundhedsreformen betyder flere opgaver til de private hospitaler.

Regeringen foreslår i sit sundhedsudspil, at sygehusene fremover forpligtes til altid at informere patienten om et alternativt behandlingssted - offentligt eller privat - hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke kan leve op til behandlingsgarantien på 30 dage.


Tilmeld dig Pios nyhedsbrev

30-dages garantien gælder allerede for udredning, men regeringen foreslår, at det også skal gælde behandling.

Ifølge innovationsminister Sophie Løhde (V) kan privathospitalerne med regeringens sundhedsudspil næsten ikke undgå at blive mere centrale spillere, end de er i dag:

"Privathospitalerne bliver bragt mere i spil, når vi styrker patienternes rettigheder. Målet er ikke, at flere skal behandles privat, men vi ønsker, at flere patienter skal udredes og behandles hurtigere. Dermed vil flere patienter formentlig opleve at komme i kontakt med det private, hvis det offentlige ikke kan følge med," udtalte Sophie Løhde tidligere på måneden til dagbladet Børsen.

Branchedirektør hos Sundhed Danmark, Jesper Danneris Luthman, ser muligheder i sundhedsreformen:

"En udvidet patientgaranti kan give mere at lave for os. Men det afhænger helt af, hvordan de nye enheder vil prioritere," siger han til Børsen.

Jesper Danneris Luthman peger på, at sundhedsreformen yderligere kan betyde større nationale udbudsopgaver, fordi regeringen foreslår at opbygge en ny samlet national sundhedsforvaltning, Sundhedsvæsen Danmark:

"I dag laver fem regioner hver deres udbud på eksempelvis knæoperationer. Et samlet udbud giver en større volumen til privathospitalerne, som til gengæld kan tilbyde en lavere pris. Det kan blive et win-win," siger han til Børsen.


Socialdemokratiet: Meget bekymrende udtalelser

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Astrid Krag, finder udtalelserne meget bekymrende:

"Udtalelserne fra Sophie Løhde bekymrer. Udtalelserne fra privathospitalernes brancheorganisation bekymrer. Det er meget bekymrende, hvis regeringens sundhedsudspil betyder, at der på en skæv måde bliver trukket penge ud af vores fælles sundhedsvæsen - penge som sendes videre til privathospitalerne. Og her er det ekstra bekymrende, at regeringen ikke vil lægge al og regnestykker frem, der dokumenterer, at man har de penge, man påstår at have til rådighed til gennemførelse af sundhedsreformen," siger Astrid Krag til Netavisen Pio.

Skævheden kan, ifølge Astrid Krag, rent økonomisk opstå, hvis man ikke sikrer det offentlige, fælles sygehusvæsen de tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Og privathospitalerne samtidig via udvidede patientrettigheder får øget adgang til at udføre lette og ukomplicerede operationer - mens det offentlige sygehusvæsen står tilbage med de tunge og komplicerede patientgrupper:

"Så opstår en skævhed, som vil gøre privathospitalerne rigere - på bekostning af det offentlige sundhedsvæsen," forklarer Astrid Krag.