Sundhed Danmark: Udifferentierede patientrettigheder sikrer fokus på patienter frem for system

Ventetidsgarantierne sikrer, at patienterne ikke skal vente for længe, og sikrer samtidig at patientens behov sættes først. Derfor er den kritik, som Dansk Selskab for Almen Medicin tidligere er kommet med af patientrettighederne, også forfejlet.

I et debatindlæg den 3. maj skriver Dansk Selskab for Almen Medicin nemlig, hvordan en udifferentieret behandlingsgaranti er udtryk for en ”blind ideologisk tilgang til, at private alternativer skal styrkes for at nedbringe ventetiden”. Her kunne vi ikke være mere uenige.

Vi har svært ved at se, hvad ejerforholdet betyder for den kvalitet, som patienterne møder i sundhedsvæsenet. Det lader også til, at danskerne er ligeglade med, hvem der ejer det hospital, som de behandles på. Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv mener 73 procent af danskerne nemlig ikke, at det er vigtigt, om hospitalet er privat eller offentligt. De vægter i stedet kort ventetid og kvalitet. Det kan privathospitalerne bidrage med.

Læs meget gerne vores forsvar for patientrettighederne i debatindlægget her: Sundhed Danmark: Udifferentierede patientrettigheder sikrer fokus på patienter frem for system - Altinget: Sundhed